گوشت آنلاین دارای سابقه بیش از 10 سال می باشد که این گواه کیفیت، خدمات خود و رضایت مشتریان ما می باشد.

در صورت نارضایتی ما ۱۰۰ درصد پول شما بر می گردانیم…

گوشت سنتر دارای ناظر فنی از سازمان دامپزشکی و اداره بهداشت می باشد .